Motorvejen

Her finder du information om den nye motorvej rute 26 Søbyvad-Aarhus.

Borgermøder i 2010 om VVM-undersøgelsen på rute 26

Klik på overskriften og hop til Vejdirektoratets hjemmeside.

VVM-undersøgelse og borgermøder februar-april 2012

Her kan du finde og hente alle oplysninger og rapporter - så du behøver ikke at hente dem hos Kommunen.

Klik på overskriften og hop til Vejdirektoratets hjemmeside.

Vi slipper for motorvejen tæt ved Søen dvs den såkaldte linieføring midt.

Dette fremgår af Trafikaftale 2014 - vedtaget på Christiansborg den 25. juni 2014.

Citat start -----

... fastlægge linjeføringen mellem Aarhus og Søbyvad.

Parterne er enige om, at linjeføring syd vælges på delstrækning 1 og 2, og linjeføring nord vælges på delstrækning 3, og dermed opgives øvrige linjeføringer på strækningen Aarhus-Søbyvad.

Citat slut -----

Se hele aftalen her: Trafikaftale 2014.

Tre linieføringer - for og imod

Nogle er imod SYD:

Nogle er for SYD:

Byrådet i Favrskov har på et lukket møde den 13. marts 2012 i enighed besluttet at anbefale SYD.

Men vær venligst opmærksom på, at borgere selv skal følge reglerne og indsende høringssvar direkte til Vejdirektoratet inden fristens udløb den 27. april. Byrådet bestemmer ikke i sidste ende.

Lene skriver:

Vores lokalsamfund: Lading, Fajstrup, Markusminde og Skjoldelev, som er helt specielt, vil blive splittet i 2 ad af den nye motorvej, hvis den kommer nord om Lading.

Den nye motorvej vil ødelægge det menneskelige-miljø i lokalsamfundet, og bremse udviklingen og udbygningen af Lading/Fajstrup.

Desuden henviser Lene til Facebook-gruppen

Nogle er imod MIDT:

Husk at besøge hjemmesiden

Lading Sø er fredet

Ekstraordinært borgermøde i Lading Forsamlingshus, tirsdag 28. februar 2012 kl 19:30.

Husstandsomdelt folder og mødeindkaldelse:

Gruppen der står bag den omdelte folder er:

Niels og Britta, Lyngballevej Email nm@dengamleby.dk

Susanne Dalsgaard, Lyngballevej Email susanne.d.hansen@gmail.dk

Mogens Pedersen Lyngballevej Email mpvinduer@mail.dk

Børge Sørensen, Møllebakken Email audia4@get2net.dk

med mange flere.

Gruppen arbejder på at gøre opmærksom på bl.a. herlighedsværdierne ved Lading Sø.

Nogle er imod NORD:

Lene skriver:

Vores lokalsamfund: Lading, Fajstrup, Markusminde og Skjoldelev, som er helt specielt, vil blive splittet i 2 ad af den nye motorvej, hvis den kommer nord om Lading.

Den nye motorvej vil ødelægge det menneskelige-miljø i lokalsamfundet, og bremse udviklingen og udbygningen af Lading/Fajstrup.

Desuden henviser Lene til Facebook-gruppen

Det mener Favrskov kommune:

Foretræde for Transportudvalget 22. november 2012